Opinion: Një menyre e re për të luftuar abuzimin me opiumin

By |2019-01-28T07:20:42+00:00January 28th, 2019|Uncategorized|

Ndërsa vendi ballafaqohet me epideminë e abuzimit me opium, komunitetet po punojnë së bashku për të pasur biseda, për t'u